Klachtenprocedure

U bent niet tevreden over de dienstverlening van Groep INTRO:

STAP 1: probeer zelf een oplossing te vinden

Vaak is een gesprek met de medewerker van Groep INTRO voldoende om het probleem op te lossen.

Als jullie samen tot een oplossing komen, is dat prima! Als het probleem daarmee niet is opgelost of als zo’n gesprek niet (meer) mogelijk is, kan u een officiële klacht indienen.

 

STAP 2: U bent nog steeds niet tevreden: u wil officieel klacht indienen

U kan op twee manieren een klacht indienen bij Groep INTRO

 

Fase 1

U beschrijft in dit formulier de klacht zo duidelijk mogelijk. Verder vermeldt u altijd uw naam en telefoonnummer. Anders kunnen wij uw klacht niet behandelen.

De teamleider of projectleider reageert binnen 10 werkdagen (behalve in de zomerperiode, dan krijgt u ten laatste begin september een reactie). Hij/zij behandelt de klacht zo neutraal mogelijk. Hij/zij doet een voorstel voor een gesprek.

De teamleider of projectleider beslist, na overleg met de betrokken medewerker, of die aanwezig is bij het gesprek. De betrokken medewerker heeft altijd het recht om zijn versie van het probleem uit te leggen aan de teamleider of projectleider.

Uiterlijk 8 weken nadat u de klacht hebt ingediend, ontvangt u een antwoord met een voorstel tot oplossing.

Als u tevreden bent met deze oplossing is de zaak hiermee gesloten.

Fase 2

Als u niet tevreden bent met de oplossing die de teamleider of projectleider voorstelt, kan u de klacht voorleggen aan de directie van Groep INTRO. U dient het klachtenformulier opnieuw in en vermeldt daarop waarom u niet tevreden bent met het voorstel van de teamleider of projectleider.

De directie reageert binnen 10 werkdagen (behalve in de zomerperiode, dan krijgt u ten laatste begin september een reactie). Ze behandelt de klacht zo neutraal mogelijk. Ze doet een voorstel voor een gesprek.

De directie beslist, na overleg met de betrokken medewerker, of hij of zijn leidinggevende aanwezig is bij het gesprek. De betrokken medewerker heeft altijd het recht om zijn versie van het probleem uit te leggen aan de directie.

Uiterlijk 8 weken nadat u de klacht hebt ingediend, ontvangt u een antwoord met een voorstel tot oplossing.

 

STAP 3: U bent niet tevreden: u kan klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst

Als u niet tevreden bent met de oplossing die de directie van Groep INTRO voorstelt, kan u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dat kan voor alle projecten waarvoor Groep INTRO gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

U kan deze klacht indienen op verschillende manieren:

  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via het klachtenformulier op www.vlaamseombudsdienst.be
  • via 02/552.48.48 of via het gratis nummer 0800/240.50
  • via een brief naar de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Voorwaarden

  • u dient de klacht in binnen de maand na het antwoord van de directie van Groep INTRO
  • u legt uit waarom u niet tevreden bent met de oplossing van de directie
  • u voegt een kopie van de klacht en het antwoord van de directie toe

 

U bent niet tevreden over de dienstverlening van Groep INTRO in een VDAB-project: u kan klacht indienen bij de VDAB

Als u liever geen klacht indient bij Groep INTRO of als u niet tevreden bent met de oplossing, kan u een klacht indienen bij de VDAB (uiteraard alleen voor VDAB-projecten).

U kan een klacht indienen op twee manieren

  • via het gratis nummer 0800/30.700

  • via de website www.vdab.be. U kiest voor ‘Contact’ en daarna voor ‘Heb je een klacht?’

 

Kwaliteitsverbetering

Alle klachten worden geregistreerd. Zo kan Groep INTRO onderzoeken hoe zij in de toekomst het probleem kan voorkomen. Deze registratie van klachten gebeurt anoniem.

Groep INTRO en Levanto bundelen de krachten
Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies