esf

Groep INTRO krijgt steun van Vlaanderen en het ESF voor volgende projecten

 

 

 

 

Competentiebooster

projectomschrijving:

Het project Competentiebooster richt zich op gedetineerden in de 2 Leuvense gevangenissen. Door middel van individuele begeleiding, het uitvoeren van competentiescans en het uitreiken van ervaringspassen vergroot dit project het effect van interne tewerkstelling in een werkhuis en verkleint het de stap naar externe tewerkstelling.

doel- en resultatenomschrijving

We plannen 40 doorstroomtrajecten (voor mensen met een nakende voorwaardelijke invrijheidsstelling) en 45 coachingstrajecten voor mensen in de werkplaatsen in de gevangenis.

bedrag goedgekeurde financiële steun

ESF € 62085

VCF € 62085

 

Re-Actief

projectomschrijving:

Re-Actief biedt leefloners van het OCMW van Dilbeek een traject op maat met als doel hen te (re)activeren in hun zoektocht naar werk. Groep INTRO biedt een aanklampende, individuele begeleiding die resulteert in een eerste leerwerkervaring (stage) en een POP, waarmee het OCMW nadien verdere stappen richting tewerkstelling of opleiding kan zetten.

 

doel- en resultatenomschrijving

Re-Actief bereikt werkzoekenden die een leefloon krijgen van het OCMW van Dilbeek. Deze werkzoekenden zijn nog niet allemaal ingeschreven bij VDAB.

Het OCMW van Dilbeek voorziet over de hele periode 25 werkzoekenden toe te leiden

 bedrag goedgekeurde financiële steun

ESF € 50713,67

VCF €50713,67

 

Reach out - work out:

een projectomschrijving :

Dit project vindt en biedt ondersteuning aan werkzoekenden uit Ruisbroek die omwille van verschillende factoren hun weg nog niet vinden naar de arbeidsmarkt. We stellen voorop om per deelnemer 6 maanden te werken. Dit doen we door een intensieve findfase. Nadien nemen de outreachende activiteiten af ten voordele van trajectbegeleidingsacties

 doel- en resultatenomschrijving : de focus ligt op volgende doelgroepen:

 • (alleenstaande) werkzoekende mannen van vreemde origine: deze doelgroep vormt een groot aandeel van de nieuwe inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek. Het gaat om mensen die vaak wel gemotiveerd zijn om te werken, maar hun weg niet vinden op de arbeidsmarkt (omwille van administratieve problemen of bij gebrek aan kennis van hoe deze georganiseerd is).
 • Binnen de gekozen groep maken we geen onderscheid op vlak van leeftijd.

We plannen gedurende de hele looptijd 24 deelnemers te begeleiden.

bedrag goedgekeurde financiële steun

ESF: 40352,10

VCF: 40352,10

 

TWE Tijdelijke Werkervaring voor werkzoekenden

Aanbod :

We begeleiden werkzoekenden naar werkervaring en werk.  We zoeken voor deelnemers een geschikte stageplaats als opstap naar betaald werk. We begeleiden de werkzoekenden in het sollicitatieproces. De begeleiding is zowel individueel als in groep en duurt maximaal twee jaar.

 

Waar :

We bieden dit aan in Antwerpen, Sint-Niklaas, Dendermonde, Beveren, Wetteren, Halle en Vilvoorde

 

TIBB 4: Tender Intensieve begeleiding en bemiddeling

Doel:
We bieden werkzoekenden een gepersonaliseerde en intensieve begeleiding naar duurzaam werk aan. De werkzoekenden worden toegeleid door VDAB. De begeleiding bevat een oriëntatie van joboriëntatie naar een jobdoelwit, versterking van competenties, sollicitatievaardigheden en het netwerk van de deelnemer en een begeleiding in het wegwerken van bepaalde drempels. De begeleiding duurt 6 tot maximaal 9 maanden.

Waar:
We bieden TIBB4 aan in de volgende locaties: Leuven, haacht, Diest, Tienen, Brugge, Oostende, Blankenberge, Veurne en Ieper

TIBB4 AND: Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling voor anderstaligen 

Doel:
We bieden anderstalige werkzoekenden een gepersonaliseerde en intensieve begeleiding naar duurzaam werk aan. De werkzoekenden worden toegeleid door VDAB. De begeleiding bevat een oriëntatie van joboriëntatie naar een jobdoelwit, versterking van competenties, sollicitatievaardigheden en het netwerk van de deelnemer en een begeleiding in het wegwerken van bepaalde drempels. Extra aandacht gaat naar de taalondersteuning van de anderstalige deelnemer. De begeleiding duurt 9 tot maximaal 12 maanden.

Waar:
We begeleiden deelnemers binnen de opdracht TIBB4 anderstaligen in de volgende locaties: Aalst, Dendermonde, Sint Niklaas, Ronse, Mechelen en Boom

 

TIW: Tender Intensief Werkplekleren

Doel:
Begeleiding en bemiddeling van langdurig werkzoekenden die via het systeem van werkplekleren hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo verkleinen. De begeleiding gebeurt op maat van het individu, en heeft als doel een passende en duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. Het werkplekleren gebeurt via beroepsverkennende stages, IBO en BIO. Naast het toeleiden naar en begeleiden tijdens het werkplekleren, werken we tijdens de begeleiding ook aan jobhunting, versterken van competenties en sollicitatievaardigheden.

Waar:
Groep INTRO is binnen TIW actief in de volgende locaties: Halle, Asse, Vilvoorde, Zaventem, Leuven, Tienen, Antwerpen Rand, Willebroek, Sint. Niklaas, Dendermonde, Wetteren, Brugge, Oostende, Roeselare, Deinze

TAR: Tender Armoede

Doel:
Het aanbieden van een verbindende en versterkende groepstraining aan werkzoekenden in armoede die ook een mogelijke welzijnsproblematiek hebben. Naast het versterken van de deelnemer, wordt er ook een luik jobhunting en jobmatching georganiseerd, en bieden we ook welzijnsondersteunende acties aan. Doorheen het ganse traject is er een duidelijke focus naar arbeid. De training zelf is 210 uren, verspreid over 5 maanden.

Waar:
In gans Vlaanderen ( uitgezonderd Kempen)

Bijdrage vanuit ESF en VCF

Leren en Werken - BRUG
ESF bijdrage: 20.938.966,85 euro

Leren en Werken - Voortrajecten
ESF bijdrage: 2.751.717,72 euro

Voortrajecten kwetsbare groepen door Groep INTRO OVLin samenwerking met partners WaDe, MLS, en ZOV (afgelopen project)
ESF bijdrage: 46.156,26 euro
VCF bijdrage: 56.413,20 euro

Voortrajecten kwetsbare groepen regio Vilvoorde (afgelopen project)
ESF bijdrage: 64.852,68 euro
VCF bijdrage: 79.264,39 euro

WerkInleving voor Jongeren WIJ! Antwerpen (afgelopen project)
ESF bijdrage: 260.832 euro
VCF bijdrage: 391.248 euro

TIBB4, TIBB4 ANDERSTALIGEN, TIW en TAR (Tender Armoede)
ESF bijdrage (VDAB ACTOR VLAANDEREN): 38.603.786 euro

Brusselse opleidingsprojecten

 • Periode: 2018
 • Omschrijving: Opleiding gericht op tewerkstelling. Coaching naar werk en opleiding. 
 • Concrete projecten:
  • Winkelbediende voor anderstaligen: 28 deelnemers/jaar
  • Wegenwerker: 12 deelnemers/jaar
  • Onderhoudsmedewerker gebouwen: 12 deelnemers/jaar
  • Schoonmaak in de zorgsector: 30 deelnemers/jaar 
  • Metselaar: 20 deelnemers/jaar
  • Schrijnwerker aluminium en PVC: 16 deelnemers/jaar
  • Dakdekken: 25 deelnemers/jaar
  • Bouwbad: 90 deelnemers/jaar
  • Groeipad: 160 deelnemers/jaar

 

 


Vragen of opmerkingen?


Contacteer ons
 
Blijf op de hoogte van Groep INTRO
 1. Volg ons op Facebook
 2. Schrijf u in op de nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies