Groep INTRO krijgt steun van Vlaanderen en het ESF voor volgende projecten

 

Competentiebooster

projectomschrijving:

Het project Competentiebooster richt zich op gedetineerden in de 2 Leuvense gevangenissen. Door middel van individuele begeleiding, het uitvoeren van competentiescans en het uitreiken van ervaringspassen vergroot dit project het effect van interne tewerkstelling in een werkhuis en verkleint het de stap naar externe tewerkstelling.

doel- en resultatenomschrijving

We plannen 40 doorstroomtrajecten (voor mensen met een nakende voorwaardelijke invrijheidsstelling) en 45 coachingstrajecten voor mensen in de werkplaatsen in de gevangenis.

bedrag goedgekeurde financiële steun

ESF € 62085

VCF € 62085

 

 

Re-Actief

projectomschrijving:

Re-Actief biedt leefloners van het OCMW van Dilbeek een traject op maat met als doel hen te (re)activeren in hun zoektocht naar werk. Groep INTRO biedt een aanklampende, individuele begeleiding die resulteert in een eerste leerwerkervaring (stage) en een POP, waarmee het OCMW nadien verdere stappen richting tewerkstelling of opleiding kan zetten.

 

doel- en resultatenomschrijving

Re-Actief bereikt werkzoekenden die een leefloon krijgen van het OCMW van Dilbeek. Deze werkzoekenden zijn nog niet allemaal ingeschreven bij VDAB.

Het OCMW van Dilbeek voorziet over de hele periode 25 werkzoekenden toe te leiden

 bedrag goedgekeurde financiële steun

ESF € 50713,67

VCF €50713,67

 

 

Reach out - work out:

een projectomschrijving :

Dit project vindt en biedt ondersteuning aan werkzoekenden uit Ruisbroek die omwille van verschillende factoren hun weg nog niet vinden naar de arbeidsmarkt. We stellen voorop om per deelnemer 6 maanden te werken. Dit doen we door een intensieve findfase. Nadien nemen de outreachende activiteiten af ten voordele van trajectbegeleidingsacties

 doel- en resultatenomschrijving : de focus ligt op volgende doelgroepen:

 • (alleenstaande) werkzoekende mannen van vreemde origine: deze doelgroep vormt een groot aandeel van de nieuwe inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek. Het gaat om mensen die vaak wel gemotiveerd zijn om te werken, maar hun weg niet vinden op de arbeidsmarkt (omwille van administratieve problemen of bij gebrek aan kennis van hoe deze georganiseerd is).
 • Binnen de gekozen groep maken we geen onderscheid op vlak van leeftijd.

We plannen gedurende de hele looptijd 24 deelnemers te begeleiden.

bedrag goedgekeurde financiële steun

ESF: 40352,10

VCF: 40352,10

 

TWE Tijdelijke Werkervaring voor werkzoekenden

Aanbod :

We begeleiden werkzoekenden naar werkervaring en werk.  We zoeken voor deelnemers een geschikte stageplaats als opstap naar betaald werk. We begeleiden de werkzoekenden in het sollicitatieproces. De begeleiding is zowel individueel als in groep en duurt maximaal twee jaar.

 

Waar :

We bieden dit aan in Antwerpen, Sint-Niklaas, Dendermonde, Beveren, Wetteren, Halle en Vilvoorde

Met de steun van ESF

 

 

TIBB 4: Tender Intensieve begeleiding en bemiddeling

Doel:
We bieden werkzoekenden een gepersonaliseerde en intensieve begeleiding naar duurzaam werk aan. De werkzoekenden worden toegeleid door VDAB. De begeleiding bevat een oriëntatie van joboriëntatie naar een jobdoelwit, versterking van competenties, sollicitatievaardigheden en het netwerk van de deelnemer en een begeleiding in het wegwerken van bepaalde drempels. De begeleiding duurt 6 tot maximaal 9 maanden.

Waar:
We bieden TIBB4 aan in de volgende locaties: Leuven, haacht, Diest, Tienen, Brugge, Oostende, Blankenberge, Veurne en Ieper

 

TIBB4 AND: Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling voor anderstaligen 

Doel:
We bieden anderstalige werkzoekenden een gepersonaliseerde en intensieve begeleiding naar duurzaam werk aan. De werkzoekenden worden toegeleid door VDAB. De begeleiding bevat een oriëntatie van joboriëntatie naar een jobdoelwit, versterking van competenties, sollicitatievaardigheden en het netwerk van de deelnemer en een begeleiding in het wegwerken van bepaalde drempels. Extra aandacht gaat naar de taalondersteuning van de anderstalige deelnemer. De begeleiding duurt 9 tot maximaal 12 maanden.

Waar:
We begeleiden deelnemers binnen de opdracht TIBB4 anderstaligen in de volgende locaties: Aalst, Dendermonde, Sint Niklaas, Ronse, Mechelen en Boom

 

 

TIW: Tender Intensief Werkplekleren

Doel:
Begeleiding en bemiddeling van langdurig werkzoekenden die via het systeem van werkplekleren hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo verkleinen. De begeleiding gebeurt op maat van het individu, en heeft als doel een passende en duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. Het werkplekleren gebeurt via beroepsverkennende stages, IBO en BIO. Naast het toeleiden naar en begeleiden tijdens het werkplekleren, werken we tijdens de begeleiding ook aan jobhunting, versterken van competenties en sollicitatievaardigheden.

Waar:
Groep INTRO is binnen TIW actief in de volgende locaties: Halle, Asse, Vilvoorde, Zaventem, Leuven, Tienen, Antwerpen Rand, Willebroek, Sint. Niklaas, Dendermonde, Wetteren, Brugge, Oostende, Roeselare, Deinze

 

Met de steun van ESF:

 

TAR: Tender Armoede

Doel:
Het aanbieden van een verbindende en versterkende groepstraining aan werkzoekenden in armoede die ook een mogelijke welzijnsproblematiek hebben. Naast het versterken van de deelnemer, wordt er ook een luik jobhunting en jobmatching georganiseerd, en bieden we ook welzijnsondersteunende acties aan. Doorheen het ganse traject is er een duidelijke focus naar arbeid. De training zelf is 210 uren, verspreid over 5 maanden.

Waar:
In gans Vlaanderen ( uitgezonderd Kempen)

Bijdrage vanuit ESF en VCF

Leren en Werken - BRUG
ESF bijdrage: 20.938.966,85 euro

Leren en Werken - Voortrajecten
ESF bijdrage: 2.751.717,72 euro

Voortrajecten kwetsbare groepen door Groep INTRO OVLin samenwerking met partners WaDe, MLS, en ZOV (afgelopen project)
ESF bijdrage: 46.156,26 euro
VCF bijdrage: 56.413,20 euro

Voortrajecten kwetsbare groepen regio Vilvoorde (afgelopen project)
ESF bijdrage: 64.852,68 euro
VCF bijdrage: 79.264,39 euro

WerkInleving voor Jongeren WIJ! Antwerpen (afgelopen project)
ESF bijdrage: 260.832 euro
VCF bijdrage: 391.248 euro

TIBB4, TIBB4 ANDERSTALIGEN, TIW en TAR (Tender Armoede)
ESF bijdrage (VDAB ACTOR VLAANDEREN): 38.603.786 euro

 

Brusselse opleidingsprojecten

 • Periode: 2018
 • Omschrijving: Opleiding gericht op tewerkstelling. Coaching naar werk en opleiding. 
 • Concrete projecten:
  • Winkelbediende voor anderstaligen: 28 deelnemers/jaar
  • Wegenwerker: 12 deelnemers/jaar
  • Onderhoudsmedewerker gebouwen: 12 deelnemers/jaar
  • Schoonmaak in de zorgsector: 30 deelnemers/jaar 
  • Metselaar: 20 deelnemers/jaar
  • Schrijnwerker aluminium en PVC: 16 deelnemers/jaar
  • Dakdekken: 25 deelnemers/jaar
  • Bouwbad: 90 deelnemers/jaar
  • Groeipad: 160 deelnemers/jaar

Activering Vluchtelingen Antwerpen 359-6375

Doel:

Begeleiding van vluchtelingen naar werk

Groep INTRO neemt het luik 'jongeren' op zich : jonge vluchtelingen activeren naar werk via een verkort traject : taal leren en inburgering lopen simultaan met stappen naar werk zetten (via een stage).

ESF 799999,68, VCF 1199999,53

OCMW Antwerpen is Penhouder, partners zijn VDAB en stad Antwerpen, Groep INTRO, Levanto en RiseSmart

 

Waar: Antwerpen

 

Sleutels naar werk of opleiding 360-6394

 

Doel:

Moeders met kinderlast en lage tewerkstellingsgraad in het gezin activeren naar werk.Groep INTRO organiseert vormingssessie over werk en neemt de individuele begeleiding naar werk op zich. De andere partners nemen begeleiding in randvoorwaarden en activering inde maatschappij op zich.

ESF 78000,51, VCF 0

OCMW Sint-Niklaas is penhouder, partners zijn Groep INTRO en Samenlevingsopbouw

Waar: Sint-Niklaas

 

IBAL  440-8012 ( Waas en Dender ) 400-6456 –400-6945 (Brugge) - 6946 (Oostende) - 6947 (Meetjesland)

 

Doel:

intensieve begeleiding voor jongeren uit Leren en Werken / Duaal Leren / Syntra die georiënteerd zijn naar het NEC of tewerkgesteld zijn in het NEC.

6456:Aantallen worden regionaal vastgelegd in een ROP-protocol

ESF 13.066.666,60 euro, VCF 0

 

8012: 243 trajecten voor jongeren

ESF 2350000 en VCF 3525000

 

6945-6946-6946: Brugge (76) Oostende (40) meetjesland(51)

ESF : 6360000 en onderwijs 9540000

 

 


Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent- ESF Roma Call: Oproep 415

Doel:

We  zetten in op het vinden, oriënteren en begeleiden van Roma deelnemers. Deze begeleiding resulteert in het actief zoeken naar werk, de opstart van een kwalificerende opleiding of duurzaam werk. We kiezen per deelnemer voor acties die het best inspelen op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, bieden we nazorg aan.

De doelstelling  is om in Gent acties op te zetten voor MOE-ROMA migranten waarvoor het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden.

Het oproepbudget voor de oproep ‘Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent’ bedraagt 1.200.000 euro, waarvan 600.000 EUR ESF en 600.000 EUR Vlaamse Cofinanciering. De promotor is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van 20% cofinanciering.

ism Stad Gent, Compaan, De Sloep, CAW.

Waar: Antwerpen en Gent

 

 

Brugproject 442-7966

 

Doel:

Brugproject Waas en Dender, werkervaring voor jongeren uit deeltijds onderwijs

129 trajecten voor jongeren

ESF 2200000 en VCF 3300000

 

Waar: Waas en Dender

 

Brugproject 440-8050

 

Doel:

intensieve begeleiding voor jongeren uit Leren en Werken / Duaal Leren / Syntra die georiënteerd zijn naar het NEC of tewerkgesteld zijn in het NEC.

63 trajecten voor jongeren

ESF 7840000

Waar:  Waas en Dender

 

Brugproject 442- 8063

 

Doel:

Werkervaring met extra ondersteuning voor jongeren uit Leren en Werken en Syntra

15 trajecten voor jongeren

ESF 6360000

 

Waar: waas en Dender

 

Doorstroom Meetjesland 432-7883

Doel:

We werken aan de doorstroom van medewerkers uit de LDE initiatieven en maatwerkbedrijven uit het Meetjesland naar een passende tewerkstellling in het normaal economisch circuit. Het doorstroomtraject omvat een exploratiefase, een jobmatchingsfase, een stage bij een werkgever uit het NEC en de nazorg na de start  van de tewerkstelling.

Groep INTRO vzw is penhouder, partners in het project zijn Compaan vzw, Mentor vzw en Pro Natura vzw

ESF 67200 euro

VCF 100800

Waar Meetjesland

 

Doorstroom BW-SW Meetjesland 380 -6701

Doel:

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers in Sociale Werkplaatsen en Beschutte Werkplaatsen een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie.We willen minimaal een 370-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Regulier Economisch Circuit te zetten.

ESF 620000 VCF 930000

Groep INTRO is  penhouder voor  meetjesland – partners zijn Compaan-Pronatura-Mentor

GI is partner in ZOVL-WAASenDender-WEST7

Waar: Meetjesland

 

Doorstroom LDE 366 - 6063

 

Doel:

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de  Lokale diensteneconomie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie.

We willen een 300-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het decreet LDE. We willen hen laten doorstromen naar werk en hebben daarbij een minimum doorstroomresultaat van 75% voor ogen.

ESF 500000 VCF 750000

Groep INTRO is  penhouder voor  meetjesland – partners zijn Compaan-Pronatura-Mentor

GI is partner in ZOVL-WAASenDender-WEST7

 

Oproep Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel > Brugge(n) voor jongeren WERKT! 405-7070.

 

Doel:

Met dit project willen we kwetsbare jongeren succesvoller begeleiden richting werk, door het creëren van cohesie bij begeleiders en installeren van nazorg

Het project streeft naar de verhoging van de  actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid van deze jongeren

ESF 39177,6 VCF 39177,6

Stad Brugge is promotor , Groep INTRO is partner samen met CAW (login en 't salon)-OCMW-preventiedienst

 

Waar: Brugge

 

Brugproject 398 > 6948 (Brugge) - 6949 (Oostende)

 

Doel:

Projecten voor jongeren die willen werken, maar hun attitudes en vaardigheden rond arbeid nog verder moeten ontwikkelen.

Brugge 43 trajecten - Oostende 24

ESF : 6360000 en onderwijs 9540000

 

Waar : Brugge en Oostende

Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies