Bruisend Buurtwerk

Bruisend Buurtwerk

Een buurt voor kinderen

Op schoolvrije momenten komen kinderenuit de buurt langs voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Positieve ervaringen opdoen via non-formeel leren is hierbij onze focus.Via een waaier aan activiteiten leren we kinderen omgaan met structuur en regels en krijgen ze de kans hun talenten te ontdekken.

Een buurt voor jongeren

De jongerenwerking is een plek waar jongeren "jong" mogen zijn en ‘ont’-moeten. Via een zinvolle vrijetijdsbesteding, dat we in samenspraak met de jongeren ontwikkelen,werken we aan hun sociale vaardigheden en zelfontplooiing. Een kerngroep van jongeren neemt hierin het voortouw en ook het lokale aanbod krijgt een plaats in ons verhaal.

Een buurt voor volwassenen

Volwassenen die elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier en die vandaaruit zelf initiatieven en activiteiten op poten zetten die openstaan voor de ganse buurt. Uitdagingen en hindernissen in de buurt pakken we op die manier samen aan.

Open huis

Een open huis zonder drempels waar iedereen een warm welkom krijgt. Een écht ontmoetingsmoment waar onze ervaren begeleiders klaar staan om specifieke vragen te beantwoorden door concrete hulp te verlenen of gericht door te verwijzen.

 

Jobateliers

Een job is dé hefboom bij uitstek om vlotter te integreren in de samenleving. Samen met de werkzoekenden uit de buurt zetten we stappen in hun zoektocht naar werk.

 

 

Oprichten buurtcomité

Een buurt is veel meer dan de inwoners alleen. We verenigen alle betrokken partners uit de buurt (handelaars, bedrijven, buurtbewoners, diensten) en zetten samen initiatieven op poten die inspelen op de specifieke noden van de buurt (preventie zwerfvuil, verkeersveiligheid, buurtcohesie…)

Onze beloftes

 • Uitdaging

  We schuwen geen enkele uitdaging of nood

 • Verder gaan

  We gaan verder dan het eenmalige buurtfeest

 • Iedereen Mee!

  De betrokkenheid van de buurt is maximaal

 • Duurzame verbinding

  We ontwikkelen duurzame en zelfstandige (ver)binding

Contacteer onze verantwoordelijke

Ik heb een vraag over:

Virginie
Hallo, ik ben Virginie .

Jouw contactpersoon voor alle informatie omtrent bruisend buurtwerk.

Groep INTRO is op verschillende domeinen actief.

Bekijk ook onze andere categorieën.


Bekijk ons volledig aanbod
Laatst gewijzigd op: 2023/07/20