2022-05-27

Global Peace Games 2022


Deze voormiddag stond er een voetbalmatch op het Flanders Peace Field op het programma. Een symbolischere plek om sport en vrede te combineren is haast niet denkbaar. Tijdens WOI was er hier een informeel staakt-het-vuren en werd er rond Kerst zelfs gevoetbald in de buurt.

Bijzonder aan dit initiatief is dat de Belgische delegatie bestaat uit jonge nieuwkomers uit Dendermonde en Genk. Groep INTRO begeleidt de OKAN* leerlingen in deze uitwisseling. De meesten onder hen zijn afkomstig uit conflict- of oorlogsgebied en staan nu stil bij wat zich hier meer dan 100 jaar geleden afspeelde.

Door de link te leggen met hun eigen leefwereld roept men deze jongeren op om ambassadeurs van vrede te zijn. Dat oefenen ze hier heel concreet door samen te sporten en plezier te maken met jongeren uit Engeland en Tsjechië. De jongeren worden uitgedaagd om los van gender, nationaliteit, geloof of huidskleur samen plezier te maken en vriendschappen te sluiten. In tijden van oorlog en toenemende polarisatie laat dit initiatief zien hoe het anders kan.

De geschiedenis herhaalt zich. Dat zien we jammer genoeg opnieuw door de oorlog in Oekraïne.” vertelt minister Dalle, “Maar er is een alternatief want haat kunnen we omzetten in vriendschap en wederzijds respect. Het is onze plicht om dat te tonen, want het is ook echt gebeurd in de Westhoek. Daarom zijn initiatieven zoals de Global Peace Games zo belangrijk. Als minister van Jeugd ben ik trots dat de Global Peace Games in ons land plaatsvinden. Op de grond waar de kerstbestanden hebben plaatsgevonden staat het Peace Village, waar groepen internationale jongeren samenkomen om met elkaar in dialoog te gaan, en te beseffen dat ze veel meer gemeen hebben dan wat hen verdeelt. Dat is vandaag meer dan ooit relevant. Als minister van Jeugd ben ik dan ook fier dat Groep INTRO vanuit het jeugdwerk meebouwt aan deze boodschap van hoop en verbondenheid.

Ook staatssecretaris Mahdi vindt dergelijke initiatieven bijzonder waardevol. “Sport en voetbal zijn vrij universele talen in de wereld. Ze zorgen voor ontmoeting, dialoog en wederzijds begrip en respect. De bijzondere geschiedenis van de Westhoek doet de rest. Het doet ons allen beseffen dat we nooit genoeg kunnen doen om polarisering tegen te gaan.”  

Quote Musa: (deelnemer vorige editie) “ ik zag de oorlog in Afghanistan. Toen ik naar België kwam dacht ik dat hier nooit oorlog was geweest. Nu zie ik dat conflicten overal ter wereld kunnen gebeuren.”

Quote Rembert (begeleider Groep INTRO). “Deze uitwisseling refereert naar de kerstbestanden, waar soldaten van beide kampen voor enkele dagen vrede sloten, geschenken uitwisselden en voetbal speelden. Dit verhaal spreekt echt tot de verbeelding van onze jongeren. Het respect dat we hier zien voor elkaar en deze geschiedenis, maar ook hoe diversiteit mensen kan verrijken…dit laat niemand onbewogen.”

De Global Peace Games is een  initiatief uitgevoerd door volgende partners: NCFAThe Peace Village en INEX met de gewaardeerde steun van Erasmus+.

* OKAN staat voor Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers

2023-03-03

Groep INTRO draagt via nieuw living lab bij aan een duurzame e-bike industrie in Vlaanderen

Elektrische fietsen zijn 20 tot 50 keer milieuvriendelijker dan elektrische wagens, met een uitstoot van 2 tot 5 gram CO2 per gereden kilometer. Zelfs als je de batterij van je fiets oplaadt met groene stroom kan er CO2-

Lees nieuwsbericht
2023-01-13

Opinie rond 40ste verjaardag van leerplichtwet

Precies 40 jaar geleden werd de wet op de deeltijdse leerplicht ingevoerd. Een goede zet of een jammerlijke vergissing? In een recent opiniestuk laat Dirk Van Damme hierop zijn licht schijnen en daarop reageren wij graag!  

Lees nieuwsbericht
2022-12-07

Welkom bij Werklift Ninove

Bij Werklift begeleiden we mensen die nog niet klaar zijn voor sociale of reguliere tewerkstelling. Met concrete projecten proberen we hen met verschillende sectoren te laten kennis maken. Sinds kort is Werklift ook actief in Ninove.

Lees nieuwsbericht
Lees alle nieuwsberichten
Laatst gewijzigd op: 2022/06/30