Schoolloopbaan

Schoolloopbaan

Nog steeds vallen heel wat jongeren uit de boot op school. Ze verlaten vroegtijdig of zonder diploma de schoolbanken. Zo gaat nog steeds te veel talent verloren en daar doen wij iets aan.

We zetten in op positieve verbinding tussen leerlingen en hun school aan de hand van vorming, begeleiding, coaching en advies. Jongeren krijgen zo de kans te werken op hun eigen tempo aan hun persoonlijke ontwikkeling, arbeidsattitudes, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen... We doen dit binnen Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT). 

Ons aanbod

Individuele begeleiding Vorming weerbaarheid 'Sterk genoeg' Vorming 'in de klas' Atelierwerk Vorming 'Soft skills' Vorming 'Aan het werk' Sport Begeleiding bij herinstap Herstel met HERGO Follow-Up na herinstap Vorming 'In de samenleving'

Individuele begeleiding

Een klassikale- of groepssamenstelling is niet voor alle jongeren of in alle situaties de beste optie om jongeren te laten ‘leren’. Met een meer individuele benadering op maat van de jongere bereiken we ons doel. De begeleiders gaan individuele gesprekken aan, werken via leerbundels aan competenties of kiezen voor aanklampende activering van de jongeren die de weg naar school even kwijt zijn.

 

Vorming weerbaarheid 'Sterk genoeg'

Voor veel jongeren is zich weerbaar opstellen een hele zoektocht. Een evenwicht vinden tussen agressief en subassertief gedrag is niet evident.

Aan de hand van de Rots&Water methodiek werkte Groep INTRO een vormingsprogramma ‘Sterk Genoeg’ uit waarbij lichamelijke oefeningen de jongeren terugzetten in hun kracht.

Vorming 'in de klas'

Een NAFT traject moet de kansen op gekwalificeerde uitstroom verhogen en mag een positief traject niet in de weg staan. Daarom voorzien we ook een ‘huiswerkklas’ waar jongeren onder begeleiding van een begeleider aan hun huiswerk kunnen werken. Dit is vooral bedoeld voor jongeren die langere tijd uit hun schoolomgeving worden gehaald.

Daarnaast hebben we ook vormingspakket rond schoolse vaardigheden: talenten ontdekken bij jezelf, keuzevaardigheden aanscherpen, …

Atelierwerk

Als we met jongeren rond gedrag willen werken is taal vaak ons belangrijkste instrument. Soms knelt net daar bij een aantal jongeren het schoentje. In het atelier willen we een andere instrumentenkoffer opentrekken. Letterlijk. We variëren van kookatelier over houtbewerking tot crea- opdrachten. Beroepsvaardigheden staan hier niet centraal. Beroepsattitudes des te meer!

De atelier-methodiek kan op diverse manieren toegepast worden:
- als individueel werkstuk (in opdracht of naar eigen keuze)
- als groepswerk aan opdrachten of klussen ‘in huis’ of ‘op locatie’
- als assessment: in kaart brengen van arbeidscompetenties aan de hand van geijkte opdrachten

Vorming 'Soft skills'

De ‘zachte vaardigheden’ winnen steeds meer aan belang, en terecht! Zowel op de werkvloer als op de schoolbanken zijn ze cruciaal om te ontwikkelen. Onze vormingen zijn gericht op het versterken van sociale vaardigheden: communicatie, groepsdynamica (axenroos),  je kwaliteiten kennen, kritiek aanvaarden, eerste indruk... 
Maar ook andere thema’s als pesten, gezondheid en hygiëne, verslaving, omgang sociale media, enz. komen aan bod.

Vorming 'Aan het werk'

Jongeren kan je niet onvoorbereid loslaten op de arbeidsmarkt. Om hen goed voor te bereiden zijn er onze vormingen: daarin werken we aan kennis over de arbeidsmarkt, rechten en plichten van een werknemer, motivatie om te werken en natuurlijk ook sollicitatievaardigheden.

“Hier heb je geen saaie gesprekken. hier doe je eerst iets leuk. Je hebt hier ook gesprekken, maar eerst doe je iets waardoor je daarna makkelijker over iets kan praten.”

jongere

“Je leert hier hoe je je moet gedragen, er zijn veel leuke activiteiten, er zijn lieve mensen. Er werd ook aan ons gevraagd wat we wilden doen. Dit is hier echt een toffe school, die eigenlijk niet echt een school is.”

Timea (jongere voortraject)

Sport

Een hele week stilzitten op de schoolbanken is voor de meeste jongeren al een hele uitdaging, los van alle leerplandoelen. Niet alle jongeren hebben thuis of in hun vrije tijd mogelijkheid om zich sportief te ontplooien. Anderen hebben dan weer net dat zetje nodig om ‘in beweging’ te komen. We geloven in sport als middel om jongeren te laten groeien. Mits goede begeleiding krikt het hun zelfvertrouwen op, leren ze samenwerken en kan het een aanzet zijn naar een actievere schoolloopbaan.

Begeleiding bij herinstap

Wanneer een jongere na een periode van afwezigheid terug instapt, vraagt dit de nodige aandacht en goede begeleiding. Wij bereiden de jongeren en hun klas voor op de terugkeer, op maat en op het tempo dat nodig is. Dit doen we aan de hand van klasgesprekken, de methodiek van sleutelleerkrachten, het maken van duidelijke afspraken, klassenraden, time-in, klasobservatie, halve dag school volgen, evaluaties…

Herstel met HERGO

HERGO staat voor HERstel Gericht Overleg. Wanneer er in een conflict grenzen overschreden zijn, verlangt één of meerdere partijen een herstel. De methodiek van de proactieve cirkel vormt de basis van de gesprekken. De bedoeling is immers om dit herstel op een constructieve en duurzame manier aan te pakken, zodat het conflict geen voedingsbodem voor een nieuw conflict kan zijn.

Een Groep INTRO medewerker met een opleiding en ervaring als HERGO-moderator neemt dit op. Dit kan met enkele personen (vb. bij diefstal) tot zelfs met een hele klasgroep (vb. bij pestprobleem) opgenomen worden.

Follow-Up na herinstap

Gedurende het traject van de jongeren brengen we hun netwerk in kaart. We brengen de partijen samen waarvan we vermoeden dat zij de jongeren kunnen ondersteunen. We starten hier al bij het intakegesprek, waarbij we verschillende partijen samenbrengen. Bij een terugkeer naar school worden deze contacten opnieuw samengebracht, aangevuld met eventueel sleutelleerkrachten, trajectbegeleiding… Er worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent opvolging en begeleiding. Indien nodig worden al deze partijen na verloop van tijd opnieuw samengebracht. De jongeren zelf worden na hun herinstap niet losgelaten: begeleider komt langs op de school, individuele opvolging mogelijk, telefonische opvolging, …

Vorming 'In de samenleving'

De samenleving stopt niet aan de schoolpoort. Integendeel! Met onze begeleidingen rond samenlevingsbewust zijn gooien we die deur wagenwijd open. Zowel in groep als individueel gaan we met jongeren aan de slag. Via Groene Zorg, vrijwilligerswerk, stages, projectwerk... leren we elke dag bij. 
Ook in vormingen staan we stil bij zaken als diversiteit, rechten en plichten, culturele verschillen, omgaan met racisme en vooroordelen...

Onze beloftes

 • Kwaliteit

  We vallen terug op meer dan 20jaar expertise in het werken met deze doelgroep

 • Op maat

  We zorgen voor een traject op maat van de jongere

 • Eigenaarschap

  Elke jongere beslist mee in zijn of haar traject

 • Overleg

  Alle acties doen we in goed overleg met CLB, school, ouders...

Media

Contacteer onze verantwoordelijke

Ik heb een vraag over:
Jan
Hallo, ik ben Jan.

Jouw contactpersoon voor alle informatie omtrent schoolloopbaan.

Groep INTRO is op verschillende domeinen actief.

Bekijk ook onze andere categorieën.Bekijk ons volledig aanbod
Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies