>
Outreachend werken

Outreachend werken

Zorgzame buurt Wemmel

De Sint - Engelbertuswijk is de wijk in Wemmel waar de meeste eenoudergezinnen, alleenstaande senioren en indicatorleerlingen wonen en is ook de wijk met de grootste diversiteit. De bedoeling van het project is om de sociale cohesie in de buurt te versterken. Centraal gelegen ligt Campus W. Het nieuwe gebouw waar de gemeentediensten, de bibliotheek, de foyer en het LDC verenigd zijn. De gemeente wil van deze campus een bruisend middelpunt maken van de wijk.  Aanbod: het project is opengetrokken binnen de gemeente zelf naar dienst VTW en welzijn, dienst jeugd en het LDC. Het aanbod dat het LDC organiseert is nu toegankelijk voor iedereen en niet enkel meer voor de senioren. (verdere info volgt nog, project net opgestart in Wemmel).

Je vindt ons in Campus W. De Ridderlaan 49, 1780 Wemmel.

Uren: elke weekdag van 09u - 16u / buurtwerker: dinsdag en donderdag van 08u30 - 17u.

Contact: Ines

Zorgzame buurt Pepingen

xx

Zorgzame buurt Buizingen

xx

Buurtwerk Borrekesveld

De buurtwerking in Borrekensveld heeft als doel mensen te verbinden met elkaar en doorverwijzen naar andere gemeentelijke diensten zoals de gemeente, de sociale woonmaatschappij, het OCMW, JAC, ACW,... Om dit te realiseren is het buurtlokaalt open op dinsdag van 14u tot 18u en op vrijdag van 10u tot 12u. Wanneer zich lokale initiatieven voordoen, proberen wij zo goed mogelijk mee op de kar te springen. Een voorbeeld hiervan is het mobiel recyclagepark dat binnenkort naar Borrekensveld komt. We helpen de mensen te informeren en zijn aanweizg op de dag zelf om mee te begeleiden. Wat het aanbod betreft, wordt regelmatig aan de buurtbewoners gevraagd wat zij zelf willen doen. Wij werken met een maandelijkse planning om zo veel mogelijk structuur aan te bieden en ons samen met de deelnemers voor te bereiden op aankomende activiteiten. 

Je vindt ons in Borrekesveld 25 in 1853 Strombeek-Bever.

Contact: Jolien

Pleinmakers Roeselare

Pleinmaker Guillaume ondersteund geëngageerde en geïntereseerde buurtbewoners in het realiseren van verbindende wijkacties. Samen trekken ze er op uit met de kletskar, organiseren ze buurtvergaderingen, een rommelmarkt, een wijkfeest, ... .

Burenmatcher Balen

Burenmatcher Balen is een van de 132 zorgzame buurtprojecten. OCMW Balen is de indiener van het project. De doelen zijn om burenhulp te stimuleren en om informele en formele zorg te verbinden.      

De insteek van het project was sterk op burenhulp en buurtgerichte zorg gericht, maar in de loop van het project – doorheen de buurtanalyse en contacten met de buurt – kwam de nood aan ontmoeting als basisvoorwaarde voor burenhulp, naar boven. De afgelopen periode hebben we verschillende inspraakmomenten gehouden en laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.

Daarnaast ga ik wekelijks op pad met de klapkar ; een klapke, een koffieke en een koekske. Op die manier breng ik in kaart wat er leeft in de buurt, waar mensen nood aan hebben en verwijs ik hen door.

Je vindt ons in Veststraat 60 in Balen.

Contact: Julie 

Onze beloftes

Contacteer onze verantwoordelijke

Ik heb een vraag over:

Virginie
Hallo, ik ben Virginie.

Jouw contactpersoon voor alle informatie omtrent outreachend werken.

Groep INTRO is op verschillende domeinen actief.

Bekijk ook onze andere categorie├źn.


Bekijk ons volledig aanbod
Laatst gewijzigd op: 2024/01/26