vorming  >  Time-out - Halle

Time-out - Halle

Bij sommige jongeren verloopt de schoolloopbaan problematisch en soms dreigt er zelfs schooluitval. De oorzaken zijn divers: grensoverschrijdend, storend gedrag in de klas, moeilijkheden met afspraken en gezagsfiguren, (chronische) conflicten met leerkrachten en medeleerlingen, demotivatie enz. Als de jongere en andere betrokkenen nog mogelijkheden zien om het tij te keren, dan kan een jongere daarvoor terecht in een time-out-project, waar vooral ingezet wordt op sociale vaardigheidstraining. Er zijn korte en langere trajecten, maar hoe dan ook is een time-out-traject afgebakend in de tijd (max. 6 weken). Doel van het traject is te zorgen voor rust en voor het deblokkeren van de problemen, zodat er mogelijkheden gecreëerd worden voor een terugkeer naar school. Tijdens vormingssessies wordt met jongeren gewerkt aan zaken die een negatief effect hebben op hun schoolcarrière: communicatie met begeleiders, ouders, opvoeders, leerkrachten, medeleerlingen en leefgroepgenoten, omgaan met kritiek, met gezag, met groepsdruk. De jongere doorloopt dit traject buiten de school. De begeleiders trachten via positieve ervaringen de negatieve periode te doorbreken. Er wordt van de jongere verwacht dat hij nadenkt over zichzelf en over hoe het op school anders kan. Scholen (leerlingbegeleiders, schooldirecties) doen via het CLB een aanvraag bij het Time-out-project in de regio.

Soms stelt er zich ook een probleem tussen een hele klas en één of meer leraren of tussen de jongeren in een klas. Groep INTRO beschikt over medewerkers die met de klas en de leraren een verbetertraject kunnen doorlopen.

In dit kader bieden we ook vorming en coaching aan leraren of een lerarenteam.

Naargelang de noden kunnen we ook varianten hierop bieden.

Reserveer of vraag meer info omtrent deze cursus

Voornaam:
Familienaam:
E-mailadres:
Regio:

Telefoon: ( niet verplicht )
Adres: ( niet verplicht )


 

Cursusinfo

Type:
Vorming

Doelgroep:
 • Jongeren

 • Duur van de cursus:
  maximum 6 weken

  Beschikbaar in regio:
 • Vlaams-Brabant
 • Contactpersoon

  An Van Caekenberghe

  Charles Parenth├ęstraat 28
  1070 Brussel
  Blijf op de hoogte van de nieuwste cursussen
  1. Volg ons op Facebook
  2. Schrijf u in op de nieuwsbrief

  Deze website gebruikt cookies

  Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
  en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
  Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
  Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

  Meer informatie over cookies