vorming  >  Jongere
Vorming in Antwerpen

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Mechelen

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Mechelen

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Mechelen

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

 

Meer informatie    

After School Mechelen

Vorming in de Vrije Tijd Mechelen

Meer informatie    
Vorming in Brussel

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Brussel

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Vormingscentrum Molenbeek

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Brussel

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Brussel

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

JOBxl

JOBxl, een project dat jongeren uit het deeltijds onderwijs een duwtje in de rug geeft op weg naar de reguliere arbeidsmarkt.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Brussel

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

YEI+

Ben je op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding of activiteiten om andere jongeren te leren kennen? Dan is er YEI +: een variatie aan activiteiten: dialoogtafels, proeven van sport, kookatelier, uitstappen , projectwerk…

Meer informatie    

Brugproject - Brussel

Als je zin hebt om te werken maar vind dat je nog niet klaar bent voor regulier werk, kan je in een brugproject de juiste arbeidsattitudes verwerven om succesvol door te stromen naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie    

Wegenwerker

Deze opleiding bereidt je voor tot een job als wegenwerker. Je volgt opleiding, loopt stagen en krijgt nadien begeleiding naar werk.

Meer informatie    

Onderhoudsmedewerker gebouwen (klusjesman)

Deze opleiding bereidt je voor op een job als klusjesman (onderhoudsmedewerker gebouwen).

infosessies 10/09-1/10-5/11-3/12/2018 in dorpstraat 30 te Anderlecht om 10.00

 

infos en afspraak bij Brigitte THOELEN 02/5235233

 

Meer informatie    

BOUWBAD

Wat is het?

Steek je graag de handen uit de mouwen?
Dan zit je goed bij de Bouw!

Als dakdekker sta je in voor het onderhoud en herstel van schuine daken.
Een metselaar komt op grote en kleine werven terecht.
...

Kortom, de functies binnen de sector hout en bouw zijn heel divers.
Maar je houdt je telkens aan een plan en de veiligheidsvoorschriften.
 

infosessies 10/09-1/10-5/11-3/12/2018 in dorpstraat 30

Meer informatie    
Vorming in Limburg

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. Limburg

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Voortrajecten - Limburg

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Limburg

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Limburg

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

animator in het jeugdwerk (met recht op attest van de Vlaamse Gemeenschap)

Binnen haar aanbod vorming in de vrije tijd organiseert Groep INTRO de cursus animator in het jeugdwerk. Word je dit jaar 16 jaar of ben je al 16 jaar of ouder en wil je graag het officiële attest /brevet animator in het jeugdwerk behalen, schrijf je dan snel in voor de cursus.  

De cursus gaat door in de Tochtgenoot in Sint-Truiden van 29 oktober 2018 tot en met 2 november 2018

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Limburg

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Brugprojecten - Limburg

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en bereid zijn om deeltijds te gaan werken, beheersen soms een aantal vaardigheden en attitudes nog niet zoals die op een werkvloer verwacht worden. Deze jongeren kunnen terecht in een brugproject. Ze krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding om de stap van school naar werk te vergemakkelijken.

Meer informatie    
Vorming in Oost-Vlaanderen

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Gent

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Eeklo

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Sint-Niklaas

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Aalst

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Dendermonde

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Brugproject - Sint-Niklaas

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en bereid zijn om deeltijds te gaan werken, beheersen soms een aantal vaardigheden en attitudes nog niet zoals die op een werkvloer verwacht worden. Deze jongeren kunnen terecht in een brugproject. Ze krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding om de stap van school naar werk te vergemakkelijken.

Meer informatie    

Voortrajecten - Gent

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Voortrajecten - Eeklo

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Voortrajecten - Aalst

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Voortrajecten - Sint-Niklaas

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Gent

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Sint-Niklaas

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Dendermonde

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Voortrajecten - Dendermonde

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Eeklo

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Aalst

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Time-out - Sint-Niklaas

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Time-out - Dendermonde

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Eeklo

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Dendermonde

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Aalst

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Sint-Niklaas

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Gent

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Gent

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Dendermonde

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Aalst

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Sint-Niklaas

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Eeklo

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Brugproject - Dendermonde

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en bereid zijn om deeltijds te gaan werken, beheersen soms een aantal vaardigheden en attitudes nog niet zoals die op een werkvloer verwacht worden. Deze jongeren kunnen terecht in een brugproject. Ze krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding om de stap van school naar werk te vergemakkelijken.

Meer informatie    

Brugproject - Aalst

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en bereid zijn om deeltijds te gaan werken, beheersen soms een aantal vaardigheden en attitudes nog niet zoals die op een werkvloer verwacht worden. Deze jongeren kunnen terecht in een brugproject. Ze krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding om de stap van school naar werk te vergemakkelijken.

Meer informatie    
Vorming in West-Vlaanderen

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Brugge

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Oostende

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Kortrijk

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Roeselare

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Persoonlijk Ontwikkelingstraject - P.O.T. - Westhoek

Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs met hindernissen in hun leertraject die ook nog niet klaar zijn voor een deeltijdse job, werken in een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) aan de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Meer informatie    

Brugproject - Brugge

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en bereid zijn om deeltijds te gaan werken, beheersen soms een aantal vaardigheden en attitudes nog niet zoals die op een werkvloer verwacht worden. Deze jongeren kunnen terecht in een brugproject. Ze krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding om de stap van school naar werk te vergemakkelijken.

Meer informatie    

Brugproject - Kortrijk

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs en bereid zijn om deeltijds te gaan werken, beheersen soms een aantal vaardigheden en attitudes nog niet zoals die op een werkvloer verwacht worden. Deze jongeren kunnen terecht in een brugproject. Ze krijgen de nodige ondersteuning en begeleiding om de stap van school naar werk te vergemakkelijken.

Meer informatie    

Voortrajecten - Brugge

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Voortrajecten - Roeselare

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Voortrajecten - Oostende

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Voortrajecten - Kortrijk

Jongeren die les volgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs worden geacht om deeltijds te gaan werken. Lang niet alle jongeren zijn daarvoor voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid. In een voortraject worden jongeren voorbereid op een job door te werken aan die arbeidsrijpheid en bereidheid.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Roeselare

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Kortrijk

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Brugge

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Oostende

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

Time-out - Torhout

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Time-out - Kortrijk

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Time-out - Oostende

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Time-out - Roeselare

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Time-out - Kortrijk

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Brugge

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Oostende

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Kortrijk

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Westhoek

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Roeselare

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Westhoek

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Kortrijk

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Oostende

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Brugge

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Roeselare

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    
Vorming in Vlaams-Brabant

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren - IBAL-Halle

Jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs die een deeltijdse job hebben, krijgen via de IBAL-begeleiding extra ondersteuning om de slaagkansen van deze tewerkstelling te verhogen.

Meer informatie    

't Klupke Halle en 't Jobwijkske Opwijk

Ben je op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding waarin je zelf initiatief mag nemen? Zin om leeftijdsgenoten te leren kennen in jouw buurt? Kom dan vrijblijvend kennismaken

Meer informatie    

Buurtwerkingen in Ruisbroek en Strombeek

Ben je op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding waarin je zelf initiatief mag nemen? Zin om leeftijdsgenoten te leren kennen in jouw buurt? Kom dan vrijblijvend kennismaken.

Meer informatie    

Time-out - Halle

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Time-out - Vilvoorde

Als de schoolloopbaan van jongeren moeilijk verloopt of als er zelfs schooluitval dreigt, dan kunnen de jongeren via een Time-out-traject begeleid worden naar een deblokkering van de problemen, om te beginnen met een periode van rust. Aansluitend bij gelijkaardige problemen zijn ook klastrajecten mogelijk of kan je een beroep doen op de vorming en coaching van een leraar of een lerarenteam.

Meer informatie    

Vorming in de vrije tijd - Vlaams-Brabant

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen bij ons terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn: een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking, taalstimulering, mediawijsheid enz.

Meer informatie    

Kadervorming in het jeugdwerk - Vlaams-Brabant

Groep INTRO heeft een vormingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk. Met dit aanbod willen we de positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk ondersteunen en jeugdorganisaties inzicht bieden in het bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Meer informatie    
Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies