Werkvloerbegeleider regio Roeselare Ieper

Jouw takenpakket

1. Uitvoering van de alternatieve maatregelen en straffen (werkstraffen, dienstverlening en/of opleiding) begeleiden. Dat houdt onder meer in:

 • Begeleiden van de uit te voeren werkstraffen op de interne/mobiele werkvloer en meewerken binnen de werkopdrachten
 • Instaan voor een vlotte werkorganisatie en –planning:
  • Opmeten van de uit te voeren werkzaamheden of opdrachten;
  • Schetsen of (uit)tekenen van de uit voeren werken, en berekenen en bestellen van de benodigde materialen en/of producten i.f.v. het budget;
  • Vastleggen van de te volgen werkwijze;
  • Zorgen voor het materieel en/of de gereedschappen.
 • Contacten leggen en onderhouden met de justitiehuizen,
 • Prospectie naar potentiële werkopdrachten.

2. Taakgericht aansturen van de individuen op de interne werkvloer. Dat houdt onder meer in:

 • De justitiabelen terug zelf verantwoordelijkheid laten opnemen om opnieuw te integreren, via ervaringsgericht leren. De aanwezige competenties (her)activeren.
 • Geven van werkinstructies,
 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften,
 • Mogelijke problemen opvangen, oplossen of remediëren.

3. Verwerking en opvolging van de administratieve en financiële aspecten m.b.t. de voormelde tewerkstellingsprojecten, zoals:

 • Opstarten, opvolgen en/of bijsturen (dossieropbouw) van de (individuele) werkstrafdossiers:
  • Opmaak, bijhouden en/of aanpassen van diverse (standaard) documenten, formulieren enz. (bvb. tewerkstellingscontracten, uur- of prestatiestaten),
  • Opmaken van offertes en facturen  
  • Opmaken van verslagen t.a.v. de doorverwijzers (justitieassistenten).

4. Meewerken aan een coherent beleid m.b.t. bovenvermeld werkterrein in functie van klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening, dienstbaarheid, uitvoering en communicatie. Dat houdt onder meer in:

 • Meewerken aan de ontwikkeling, beschrijving en uitvoering van de diverse processen uit het kwaliteitshandboek (intake, strategische doelstellingen, middelen, gedragscodes, doelgroepen enz.),
 • Bevorderen van kwaliteit en dienstverlening binnen de organisatie:
  • verdiepen van de wisselwerking tussen de dispatching- en werkvloerprojecten.
 • Opvolgen en meedenken omtrent (nieuwe) ontwikkelingen op het vlak van alternatieve straffen en maatregelen.
 • Ambassadeurschap opnemen

Verwachtingen rond het profiel

 • Bachelor-diploma is een vereiste
 • Beschikken over technisch inzicht en -vaardigheden
 • Ervaring en feeling in het werken met kwetsbare doelgroep
 • Organisatietalent (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren)
 • Zelfstandig en probleemoplossend werken
 • Communicatieve vaardigheden: omgaan met conflicten, begrenzing, vlot contact, motiverend werken
 • Netwerk kunnen uitbouwen
 • Bereid tot weekendwerk
 • PC-kennis: Word en Excel
 • Rijbewijs B

Het aanbod

 • Een voltijds contract onbepaalde duur
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Verloning volgens PC 329, barema B1C
 • Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie
 • Omkaderd door gemotiveerd team, teamleider en een coördinator
Download de pdf

Solliciteer nu
Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies