Groep INTRO zoekt een Jongerenopbouwwerker in Torhout

Jouw takenpakket

 • Outreachend en vindplaatsgericht werken i.f.v. nabije ondersteuning van jongeren uit Torhout
 • Netwerken samenbrengen en beheren in functie van het versterken van de positie van de doelgroep
 • Noden en behoeften bij de jongeren detecteren, signaleren en rapporteren t.a.v. het beleid/maatschappelijke voorzieningen
 • Het doorverwijzen van jongeren naar regulier jeugdwerk en/of de brug kunnen maken naar andere maatschappelijke diensten of levensdomeinen zoals hulpverlening, onderwijs of arbeid
 • Het creëren van een specifiek en toegankelijk (vrijetijds-) aanbod voor en met jongeren die niet bereikt worden via regulier jeugdwerk en die verder bouwt op het reeds bestaande (vb. Torhout Beach).
 • De ambitie waarmaken om te evolueren naar een laagdrempelige permanente ontmoetingsruimte met 2 ontmoetingsmomenten op weekbasis
 • Organiseren van veldwerkoverleg in de regio om de positie en participatie van de doelgroep te verhogen door in te zetten op het thema ‘inclusie en toegankelijkheid’.
 • Actief participeren aan het teamgebeuren, periodieke overlegfora (jeugdwelzijnsoverleg, …) en evaluatievergaderingen met het Lokaal Bestuur Torhout

Verwachtingen rond het profiel

We zoeken iemand die:

 •  Contactvaardig is en  vertrouwensfiguur voor jongeren
 • Informeel leren kan stimuleren in de vrije tijd van jongeren uit kansengroepen vanuit de waarden, missie en visie van Groep INTRO
 • Goed is in het “werken met” en “activeren van” groepen jongeren en vrijwilligers
 • De praktische organisatie van vormingen en begeleidingen tot een goed einde brengt
 • Onze deelnemers ook individueel aangepast kan benaderen: bereikbaar zijn, luisterend oor, jongeren mee op sleeptouw nemen , werken aan ontmoetingskansen en contacten met derden
 • Actief betrokken is en een actieve bijdrage ( signaleren, adviseren, rapporteren) levert aan het team, lokale netwerken, de buurt en de organisatie
 • in het bezit is van sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • in het algemeen beschikt over een open, respectvolle, ondernemende en motiverende houding
 • in het bezit is van een sociaal en/of pedagogisch diploma HO of gelijkwaardig door ervaring
 • ervaring heeft in of voeling heeft met het werken met maatschappelijk kwetsbaar publiek
 • zelfstandig kan werken als teamgericht in het werk staat
 • voldoende flexibiliteit aan de dag kan leggen wb aanwezig op het terrein en in de vrijetijdsuren van de jongeren, mobiliteit, werkopdrachten,…

Het aanbod

 • een contract van onbepaalde duur (gekoppeld aan de opdracht)
 • 100% tewerkstelling
 • verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C en maaltijdcheques
 • flexibel werken (tijds- en plaats onafhankelijk) en recht op ADV
 • een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in Torhout binnen een betrokken organisatie
Download de pdf

Solliciteer nu
Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies