Coördinator Limburg

Jouw takenpakket

Takenpakket en verantwoordelijkheden

De coördinator is eindverantwoordelijke voor de opmaak en succesvolle uitvoering van het jaarlijks actieplan (inclusief begroting) van zijn/haar werking en het beleidsplan van de organisatie voor wat betreft zijn/haar werkgebied en actiedomeinen. Dit vertaalt zich in een aantal concrete taken:

 

COMMERCIËLE TAKEN

Je bent het gezicht van de organisatie in jouw regio en bouwt een actief en concreet netwerk voor de werking uit. Je zet de lijnen uit van een strategisch en commercieel beleid afgestemd op de visie en missie van de organisatie en op maat van haar medewerkers en klanten.

• Prospectie en sales: Je staat in voor het genereren van nieuwe leads en het opvolgen van leads en aanbestedingen die door middel van marketingactiviteiten of netwerking zijn gegenereerd. Je trekt nieuwe klanten en partners aan en volgt relevante aanbestedingen en subsidiemogelijkheden voor de werking op.

• Communicatie: Je bent een vlotte communicator (zowel intern als extern) en werkt verbindend. Je maakt systematische en afgestemde communicatieplannen op voor je werking. Je volgt op en initieert waar nodig promocampagnes.

• Marketing:  Je kan marktopportuniteiten vertalen naar nieuwe diensten of producten d.m.v. van effectieve marketing- en verkoopstrategieën.

• Innovatie: Je houdt trends en ontwikkelingen in de diverse werkingsdomeinen nauwlettend in de gaten om zodoende nieuwe kansen te identificeren en hierop strategisch in te spelen.

 

OPERATIONELE TAKEN

Je bent eindverantwoordelijke voor de organisatie van je werkgebied op het vlak van netwerking en communicatie, financiën, personeel en kwaliteit.

• Netwerking: Je onderhoudt en versterkt het netwerk en de zichtbaarheid van de organisatie door jouw aanwezigheid of die van teamleiders op de relevante overlegfora en zet hierbij in op structurele en strategische samenwerkingsverbanden. Je stimuleert het ambassadeurschap van de organisatie bij alle medewerkers.

• Financiën: Je beheert en analyseert de financiële resultaten van je werking en stuurt bij waar nodig in overleg met de directie. De coördinator is verantwoordelijk voor de goede opvolging van het facturatieproces en opvolging van betalingen in overleg met de boekhouding. Je ondersteunt de teamleiders waar nodig bij de prijszetting en de opmaak van offertes.

• Personeel: Je hebt de leiding over je werking die momenteel bestaat uit  22 medewerkers. Je coacht en stuurt rechtstreeks je 2 teamleiders aan. Je plant de nodige werkoverlegmomenten en de 6-wekelijkse opvolgingsgesprekken in. Je evalueert je medewerkers en  brengt de VTO-behoeften van je medewerkers in kaart.

• Kwaliteit: Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van je werking ( normen Qfor label , erkenning KMO portefeuille) en doet hier regelmatig controle op. Je bewaakt de kwalitatieve normen en vereisten en zorgt ervoor dat  je medewerkers hieraan voldoen.

•Je volgt de relevante aanbestedingen van je werkingsdomeinen op en dient projectvoorstellen in die je samen met je teamleiders opstelt en uitwerkt.

• Rapportage: Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Vorming Coaching en Advisering

Verwachtingen rond het profiel

PROFIEL

  • Je hebt enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie.
  • Je bent een ambitieuze en ondernemende persoon met een proactieve, flexibele en creatieve instelling die graag volop netwerkt en de bestaande werking steviger op de kaart kan zetten.
  • Je werkt klantgericht en kan vlot vragen/wensen van de klant koppelen aan producten en diensten van Groep INTRO . Je bent “servicegericht” ingesteld. .
  • Je hebt een vlotte pen en kan aanbestedingsdossiers tegen bepaalde deadlines afwerken.
  • Je bent strategisch en analytisch goed onderlegd en kan met cijfers overweg.
  • Je hebt overtuigingskracht om collega’s mee te krijgen in het commercieel beleid.
  • Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief.
  • Je bent inspirerend, kritisch en steeds constructief.

Je verplaatst je vlot binnen het werkingsgebied

Het aanbod

AANBOD

 Je werkt in een voltijds contract

Verloning volgens barema PC 319 K5

Flexibel werkregime met mogelijkheid tot thuiswerk.

Plaats van tewerkstelling is Genk

Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft.

 

Solliciteren met motivatiebrief en CV kan tot 17 juni 2019 per e-mail naar  dhr. Herman Verhelst, directeur Vorming , Coaching en Advies  (herman.verhelst@groepintro.be)

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing

Download de pdf

Solliciteer nu
Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren
en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden.
Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies