begeleiding  >  Werkgever

Werkgever

 

Doorheen de jaren ontwikkelde Groep INTRO heel wat expertise in het omgaan met laaggeschoolden, anderstaligen, mensen in armoede … Deze expertise delen wij graag met bedrijven en organisaties. Speel jouw vraag aan ons door, en wij bekijken welke begeleiding of advies op maat wij kunnen voorzien: voor jou, de leidinggevenden in de organisatie, of de medewerkers zelf … .

Hieronder geven we enkele voorbeelden van de mogelijkheden op vlak van begeleiding en advies

 

Werkplekadvies

Wilt u meer inclusief gaan ondernemen? Wilt u weten welke drempels er op uw werkvloer zijn die belemmeren dat kansengroepen er aan het werk gaan en blijven?  En advies krijgen over de stappen die u best neemt om die drempels weg te werken? Dan bent u bij Groep INTRO aan het juiste adres!

Hoe gaan we te werk bij werkplekadvies?

 • We analyseren de concrete vragen waarmee u als werkgever zit, verkennen uw onderneming qua sector en werkzaamheden en geven hierbij ook bijzondere aandacht aan de openheid voor kansengroepen en de mogelijke drempels in de onderneming
 • Naar aanleiding van deze analyse, werken we een concreet advies uit en helpen we een implementatieplan  opstellen

 

Ondersteuning bij werving en selectie

 • Advies rond de rekruteringsprocedure / het werving- en selectiebeleid
 • Selectie van kandidaten voor openstaande vacatures
 • Informatie en administratieve ondersteuning over tewerkstellingsmaatregelen
 • Organisatie van een stage om de sollicitant aan het werk te zien

 

Ondersteuning bij onthaalbeleid

 • Advies verlenen over het onthaal van laaggeschoolden/ anderstaligen / mensen in armoede.
 • Advies rond het opzetten van een onthaalbeleid in het algemeen
 • Advies rond het opmaken van vacatures die een brede groep van talent aanspreekt
 • Jobcoaching: ondersteuning bij de start van een nieuwe werknemer
 • Een aangepast onthaalbeleid en bijhorende onthaalbrochure uitwerken

 

Ondersteuning bij jobcarving en jobaanpassing

 • Advies rond jobcarving
 • Advies rond jobaanpassing
 • Competenties op teamniveau in kaart brengen
 • Jobverwachtingen en mogelijkheden werknemer op elkaar afstemmen
 • Begeleiding bij functiecreatie

 

Ondersteuning bij competentiebeleid

 • Advies rond het opzetten van een competentiebeleid in uw organisatie
 • Begeleiding bij het opstellen van functieprofielen
 • Kader uitwerken voor het voeren van functionering- en evaluatiegesprekken.
 • Screening en assessment voor het in kaart brengen van competenties

 

Ondersteuning bij opleidingsbeleid

 • Advies geven over het uitbouwen van een intern vormingsaanbod
 • Ondersteuning bij werkplekleren
 • Opleidingsnoden in kaart brengen + voorstellen aanreiken
 • Begeleiding bij het opmaken van een opleidingsjaarplan

 

Begeleiding van uw medewerkers 

 • Loopbaanbegeleiding
 • Jobcoaching
 • Taalcoaching

Meer info bij 'begeleiding werknemers'

 

Interesse?

Contacteer nele.coenen@groepintro.be 

 

Is uw organisatie een KMO of bent u zelfstandige?

Voor onze adviesverlening krijgt u 30% of 40% korting (afhankelijk van de grootte van uw KMO). Groep INTRO is erkend dienstverlener KMO-portefeuille (erkenningsnummer Advies: DV.A224954).


Vragen of opmerkingen?


Contacteer ons
 
Blijf op de hoogte van Groep INTRO
 1. Volg ons op Facebook
 2. Schrijf u in op de nieuwsbrief