begeleiding  >  Werkgever

Werkgever

 

Doorheen de jaren ontwikkelde Groep INTRO heel wat expertise in het omgaan met laaggeschoolden, anderstaligen, mensen in armoede … Deze expertise delen wij graag met bedrijven en organisaties. Speel jouw vraag aan ons door, en wij bekijken welke begeleiding op maat wij kunnen voorzien: voor jou, de leidinggevenden in de organisatie, of de medewerkers zelf … .

Hieronder geven we enkele voorbeelden van begeleidingen die we in het verleden opnamen:

 

Ondersteuning bij werving en selectie

 • Selectie van kandidaten voor openstaande vacatures
 • Informatie en administratieve ondersteuning over tewerkstellingsmaatregelen
 • Organisatie van een stage om de sollicitant aan het werk te zien

 

Ondersteuning bij onthaalbeleid

 • Jobcoaching: ondersteuning bij de start van een nieuwe werknemer
 • Een aangepast onthaalbeleid en bijhorende onthaalbrochure uitwerken
 • Advies verlenen over het onthaal van laaggeschoolden/ anderstaligen / mensen in armoede.

 

Ondersteuning bij jobaanpassing

 • Competenties op teamniveau in kaart brengen
 • Jobverwachtingen en mogelijkheden werknemer op elkaar afstemmen
 • Begeleiding bij functiecreatie

 

Ondersteuning bij competentiebeleid

 • Begeleiding bij het opstellen van functieprofielen
 • Kader uitwerken voor het voeren van functionering- en evaluatiegesprekken.
 • Screening en assessment voor het in kaart brengen van competenties

 

Ondersteuning bij opleidingsbeleid

 • Ondersteuning bij werkplekleren
 • Opleidingsnoden in kaart brengen + voorstellen aanreiken
 • Advies geven over het uitbouwen van een intern vormingsaanbod
 • Begeleiding bij het opmaken van een opleidingsjaarplan

 

Begeleiding van uw medewerkers 

 • Loopbaanbegeleiding
 • Jobcoaching
 • Taalcoaching

Meer info bij 'begeleiding werknemers'

 

Interesse? Contacteer nele.coenen@groepintro.be 


Vragen of opmerkingen?


Contacteer ons
 
Blijf op de hoogte van Groep INTRO
 1. Volg ons op Facebook
 2. Schrijf u in op de nieuwsbrief